Blod­a­pel­sin sgrop­pi­no cock­tail

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

20 MI­NU­TER + OMRÖRNING + FRYSNING 6 POR­TIO­NER | LÄTT

Sgrop­pi­no är en ve­ne­ti­ansk cock­tail be­stå­en­de av ci­tron­sor­bet och pro­sec­co – blod­a­pel­sin till­för en ex­tra färg- och smak­för­höj­ning.

1 dl vod­ka

3 dl pro­sec­co

BLODAPELSINSORBET

1 dl strö­soc­ker

5 dl blod­a­pel­sin­juice (från

7-8 blod­a­pel­si­ner el­ler ett pa­ket

blod­a­pel­sin­juice)

• Gör sor­bet ge­nom att häl­la soc­ker och 1 dl av jui­cen i en pan­na. Värm för­sik­tigt tills sock­ret har löst upp sig och låt sju­da i en mi­nut. Låt sval­na helt. Häll allt ge­nom en fin sil och ner i en skål. Si­la ock­så res­ten av jui­cen och blan­da ner i skå­len. Häll allt i en glass­ma­skin och rör om tills det blir fru­set. • För­va­ra sor­be­ten i fry­sen. Om du in­te har en glass­ma­skin kan du häl­la allt i en frys­bar be­hål­la­re och lägg i fry­sen. Ta ut och rör om or­dent­ligt med någ­ra tim­mars mel­lan­rum tills det är helt fru­set. • Ser­ve­ra ge­nom att läg­ga en sko­pa sor­bet i 4 glas. Till­för en skvätt vod­ka i var­je glas och fyll på med pro­sec­co.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.