Kro­närt­skoc­ka med ci­tro­nai­o­li

50 MI­NU­TER | 4 POR­TIO­NER | LÄTT | VE­GE­TA­RISK

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

2 ci­tro­ner, 1 ri­vet skal och pres­sad, 1 de­lad

4 kro­närt­skoc­kor

3 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de

2 äggu­lor

1 msk dijon­se­nap

3 dl oliv­ol­ja

• Lägg 2 ci­tron­hal­vor i en stor pan­na och fyll med vat­ten. • För­be­red kro­närt­skoc­kor­na ge­nom att först bry­ta av stjäl­kar­na och se­dan trim­ma så att bot­ten blir platt. Trim­ma se­dan de spet­si­ga de­lar­na på lö­ven med sax. Lägg kro­närt­skoc­kor­na i pan­nan och ko­ka upp, låt sju­da i 35–40 mi­nu­ter el­ler tills ett blad kan av­lägs­nas ut­an svå­rig­he­ter. Tor­ka or­dent­ligt. • Un­der ti­den blan­dar du vit­lök, äggu­la, se­nap och ci­tron­skal. Vis­pa ner ol­jan, en drop­pe i ta­get. Häll se­dan en li­ten strå­le av ol­jan tills bland­ning­en tjock­nar. Kryd­da och till­sätt till­räck­ligt med ci­tron­juice för att bland­ning­en ska få smak, men ut­an att gö­ra den för blöt. • Ta av bla­den på kro­närt­skoc­kan och an­vänd en te­sked för att ta ut den hå­ri­ga blom­bott­nen. • Ser­ve­ra kro­närt­skoc­kor­na med ai­o­li och dip­pa bla­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.