Mous­sa­ka

2 TIM­MAR | 6 POR­TIO­NER | LÄTT

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

4 sto­ra au­ber­gi­ner, skur­na på läng­den

oliv­ol­ja

2 sto­ra lö­kar, fin­hac­ka­de

4 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de

750 g lammfärs

2 tsk ka­nel

1 tsk tor­kad ore­gano

ett stort glas röd­vin

6 dl pas­se­ra­de to­ma­ter

75 g smör

1,25 dl ve­te­mjöl

6 dl mjölk

50 g par­me­sa­nost, ri­ven

en ny­pa mus­kot ri­ven

2 ägg

• Pens­la au­ber­gi­ne­ski­vor­na med oliv­ol­ja och kryd­da. Gril­la el­ler stek i en stor stek­pan­na tills au­ber­gi­nen blir gyl­le­ne och mjuk. Du be­hö­ver gö­ra det­ta i om­gång­ar. När ski­vor­na blir fär­di­ga läg­ger du dem på en tall­rik och täc­ker över med fo­lie. Istäl­let för att ste­ka den kan du läg­ga au­ber­gi­nen i ett en­da la­ger på en plåt med ol­jat bak­plåts­pap­per och gräd­da i ug­nen på 190 gra­der. Vänd på au­ber­gi­nen en gång och gräd­da tills de är mju­ka och gyl­le­ne. • Stek lö­ken i li­te ol­ja tills den blir mjuk, till­sätt se­dan vit­lök. Lägg i lammfär­sen och bryn, till­sätt se­dan ka­nel, ore­gano, vin och pas­se­ra­de to­ma­ter. Kryd­da och låt sju­da i 30 mi­nu­ter. Häll av över­flö­dig väts­ka. • Värm smö­ret i en ka­strull, vis­pa ner mjöl och ko­ka i någ­ra mi­nu­ter. Till­sätt mjöl­ken, li­te i ta­get, och vis­pa tills allt blir jämnt. Kryd­da och till­sätt par­me­san och mus­kot. • Lägg la­ger av lamm och au­ber­gi­ne i en stor ugns­form. Vis­pa ner äg­gen i den vi­ta så­sen och häll över lam­met och au­ber­gi­nen. • Värm ug­nen till 180 gra­der. Gräd­da i 30–40 mi­nu­ter, tills ovan­si­dan är li­te bubb­lig och gyl­len­brun. Låt sval­na i 10 mi­nu­ter in­nan ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.