Fisk i couscous

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

1 TIM­ME | 4 POR­TIO­NER | LÄTT

Si­ci­li­ansk couscous-bul­jong är mind­re kryd­dig än de nord­af­ri­kans­ka va­ri­an­ter­na. La­ger­bla­den är en vik­tig in­gre­di­ens i couscous – i vis­sa va­ri­an­ter, där rät­ten ång­ko­kas i en klas­sisk couscou­si­e­re (en ka­strull med två skikt), är of­ta topp­skik­tet täckt av la­ger­blad för att få till en här­lig arom.

oliv­ol­ja till stek­ning

1 lök, fin­hac­kad

1 mo­rot, fin­hac­kad

1 sel­le­ri­stjälk, fin­hac­kad

2 vit­löks­klyf­tor, fint ski­vad

en ny­pa tor­ka­de chi­li­fling­or

6 myc­ket mog­na plom­mon­to­ma­ter

1 li­ter fisk­bul­jong

2 dl vitt vin

200 g hjärt­muss­lor, ren­sa­de

250 g blå­muss­lor, ren­sa­de

200 g couscous

4 la­ger­blad

200 g ska­la­de rä­kor

300 g fast vit fisk ut­an skinn, sku­ren i bi­tar

li­tet knip­pe bred­bla­dig per­sil­ja, hac­kad

• Värm li­te oliv­ol­ja i en stor stek­pan­na och stek för­sik­tigt lök, mo­rot, sel­le­ri, vit­lök och chi­li tills allt är mjukt men in­te brynt. • Ska­la to­ma­ter­na ge­nom att skä­ra ett kryss i ska­let på un­der­si­dan av to­ma­ten. Lägg dem i en ka­strull med ko­kan­de vat­ten i en mi­nut. Häll av vatt­net och skölj för­sik­tigt av ska­let. De­la to­ma­ter­na, sko­pa ur frö­na och hac­ka to­ma­ter­na. Lägg över i pan­nan med grön­sa­ker­na och till­sätt fisk­bul­jong­en, låt sju­da i 20 mi­nu­ter. • Ko­ka upp vi­net i en stor ka­strull, till­sätt muss­lor­na och täck med lock. Ko­ka i 3 mi­nu­ter el­ler tills ska­len har öpp­nat sig. Häll över vi­net i pan­nan med to­ma­ter och grön­sa­ker, och kryd­da to­mat­så­sen. • Häll couscousen i en ka­strull, smu­la ner la­ger­bla­den och till­sätt 2 dl to­mat­sås och 1,5 dl ko­kan­de vat­ten. Täck med lock och låt sväl­la i 5 mi­nu­ter. Kryd­da väl. • Till­sätt rä­kor­na och den vi­ta fis­ken i to­mat­så­sen och ko­ka i 5 mi­nu­ter, rör i muss­lor­na på slu­tet för att vär­ma dem och häll slut­li­gen i per­sil­jan. Lägg upp couscousen på en platt tall­rik och top­pa med skal­djur och li­te sås. • Ser­ve­ra even­tu­ell över­bli­ven sås vid si­dan av – couscousen ska va­ra li­te saf­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.