Ma­ri­ne­rad och gril­lad bläck­fisk

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

2 TIM­MAR + SVALNING + MARINERING 4 POR­TIO­NER ATT DE­LA | LÄTT

Bläck­fis­ken blir mör ge­nom att ko­kas lång­samt. Av­slu­ta med att ste­ka den för att få till en knap­rig yta. Ser­ve­ra med knap­rigt bröd och vitt vin.

1 hel bläck­fisk (cir­ka 1,5 kg)

2 la­ger­blad

1 lök, de­lad i fy­ra bi­tar

1 mo­rot, hac­kad

1 sel­le­ri­stjälk, hac­kad

1 msk svar­ta pep­par­korn

2,5 dl ex­tra-vir­gin oliv­ol­ja

1,25 dl vitvins­vi­nä­ger

1 vit­löks­klyf­ta, pres­sad

1 msk och en ny­pa tor­kad ore­gano

1/2 ci­tron

havs­salt

• Skölj bläck­fis­ken un­der rin­nan­de, kallt vat­ten. Av­lägs­na näbb, bläck­på­se och ögon (el­ler be fisk­hand­la­ren gö­ra det när du kö­per bläck­fis­ken). Lägg i en stor pan­na till­sam­mans med la­ger­blad, lök, mo­rot, sel­le­ri och pep­par­korn. • Häll på kallt vat­ten tills bläck­fis­ken är täckt. Täck med en upp-och-ner vänd stek­pan­na om bläck­fis­ken in­te sjun­ker helt. Ko­ka upp och låt sju­da un­der lock i 1-11/ tim­me. 2 Kon­trol­le­ra ef­ter 1 tim­me ge­nom att skä­ra en bit av en ten­ta­kel. Det ska gå lätt att skä­ra, ut­an nå­got mot­stånd. Av­lägs­na från vär­men och låt sval­na helt i vatt­net. • Slå av vatt­net när bläck­fis­ken har sval­nat och skär i små bi­tar. Blan­da oliv­ol­ja, vi­nä­ger, vit­lök och ore­gano i en stor skål och till­sätt li­te salt. Lägg i bläck­fis­ken och ma­ri­ne­ra i ky­len i minst 2 tim­mar el­ler över nat­ten. • Värm en stek­pan­na på hög vär­me. Låt ma­ri­na­den rin­na av bläck­fis­ken och stek bi­tar­na i 2–3 mi­nu­ter tills de är ge­nom­stek­ta och li­te sprö­da. Lägg över på ett fat, top­pa med ci­tron­juice, li­te mer ore­gano och havs­salt – och ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.