Ugns­rostad kyck­ling med pe­ve­ra­da-sås från Va­len­cia

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

1 TIM­ME OCH 50 MI­NU­TER | 4 POR­TIO­NER | LÄTT

Sötsu­ra sma­ker dy­ker upp i många ve­ne­ti­ans­ka rät­ter. Syr­lig­hets­gra­den va­ri­e­rar ef­tersom vis­sa har vin som bas, and­ra har vi­nä­ger. Här ba­lan­se­rar vi­nä­gern de ri­ka sma­ker­na av kyck­ling­le­ver och ita­li­ensk korv.

1 kyck­ling, styc­kad

oliv­ol­ja till stek­ning

1 lök, fin­hac­kad

1 vit­löks­klyf­ta, oska­lad

1 stjälk ros­ma­rin, fin­hac­kad

4 sal­vi­ab­lad, fin­hac­ka­de

100 g kyck­ling­le­ver, ren­sad och hac­kad

1 ita­li­ensk korv, ut­an skinn och hac­kad (el­ler

2 ski­vor mjuk sa­la­mi, hac­ka­de)

2 an­sjo­vis­fi­lé­er i ol­ja, fin­hac­ka­de

1 tsk strö­soc­ker

1/2 ci­tron

3 msk röd­vins­vi­nä­ger

2 nä­var bred­bla­dig per­sil­ja, hac­kad

tre­vi­so el­ler ro­sen­sal­lat till ser­ve­ring

• Värm ug­nen till 180 gra­der. Smörj kyck­ling­en med li­te oliv­ol­ja och kryd­da väl. Häll 2 msk oliv­ol­ja i en ugns­fast form som är stor nog att få plats med kyck­ling­en i ett la­ger. Till­sätt lök, vit­löks­klyf­ta, ros­ma­rin och sal­via och lägg kyck­ling­en ovan­på. Stek i 45 mi­nu­ter el­ler tills skin­net är gyl­le­ne och kyck­ling­en är ge­nom­stekt. Ta ut kyck­ling­en och låt stå i 10 mi­nu­ter. • Si­la saf­ten från ugns­for­men me­dan kyck­ling­en vi­lar. Be­håll lök och ör­ter men av­lägs­na fet­tet och låt saf­ten stå i en kan­na. • Värm en stek­pan­na och lägg i lö­ken och ör­ter­na. Till­sätt kyck­ling­le­ver, korv och an­sjo­vis och stek för­sik­tigt tills köt­tet är ge­nom­stekt. Kryd­da med salt och pep­par, till­sätt sock­ret, pres­sa i hal­va ci­tro­nen och rör i vi­nä­ger och saf­ten. • Sma­ka av och till­sätt mer vi­nä­ger om det be­hövs – så­sen ska va­ra li­te söt och di­stinkt. Blan­da i per­sil­jan. Ser­ve­ra med kyck­ling­en och en tre­vi­so-sal­lad (el­ler ro­sen­sal­lat).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.