Piz­zan pis­sa­la­diè­re med äpp­le, ka­ra­mell­­ise­rad lök, fon­ti­na och vat­ten­kras­se

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

11/2 TIM­ME + JÄS­NING | 6 POR­TIO­NER | MEDELSVÅRT VE­GE­TA­RISK

Pis­sa­la­diè­re är tunn­bröd med ur­sprung i söd­ra Frank­ri­ke som van­ligt­vis top­pas med ka­ra­mel­li­se­rad lök och an­sjo­vis. Den­na va­ri­ant in­ne­hål­ler ock­så äpp­le och vat­ten­kras­se för en ex­tra frisk smak.

9 dl ve­te­mjöl spe­ci­al, plus ex­tra till

pud­ring

1/2 tsk torrjäst

oliv­ol­ja

4 lö­kar, de­la­de och fin­ski­va­de

1 kvist ros­ma­rin, hac­kad och blan­dad med

0,5 dl oliv­ol­ja

flingsalt

250 g fon­ti­na-ost (el­ler ta­leg­gio), tär­nad

2 nä­var vat­ten­kras­se, ut­an tjoc­ka stjäl­kar

1 Cox- el­ler Wor­ces­ter-äpp­le, sku­ret i sma­la

läng­der

• Gör de­gen ge­nom att blan­da 1,75 dl mjöl, 1,5 dl varmt vat­ten och all torrjäst i en skål. Täck skå­len med plast­fo­lie och låt stå i 2 tim­mar. • Gör den ka­ra­mel­li­se­ra­de lö­ken ge­nom att läg­ga den ski­va­de lö­ken i en upp­värmd stek­pan­na med 1 msk ol­ja. Ko­ka på me­del­vär­me tills lö­ken är ka­ra­mel­li­se­rad och mjuk – till­sätt en li­ten skvätt vat­ten om den bör­jar tor­ka ut. Det­ta kan ta upp till en tim­me el­ler mer. Låt sval­na och hac­ka se­dan till en grov smet. • Av­lägs­na plast­fo­li­en från bröd­skå­len. De­gen kom­mer att va­ra bubb­lig och li­te jäst. Lägg den i skå­len till en köks­ma­skin och till­sätt res­ten av mjö­let, 3 dl varmt vat­ten, 3 msk oliv­ol­ja och 3 tsk salt. Blan­da allt med en trä­slev först och häng se­dan de­gen på deg­kro­ken, blan­da på me­del­has­tig­het. De­gen kom­mer att ver­ka blöt men till­sätt in­te mer mjöl. Fort­sätt blan­da tills de­gen blir till en sil­kes­len deg­bul­le (det kan ta 10 mi­nu­ter el­ler mer). • Lägg i en stor, ren skål och täck med en köks­hand­duk. Låt stå i cir­ka 1 tim­me tills den sväl­ler till näs­tan dub­bel stor­lek. • Av­lägs­na köks­hand­du­ken, knå­da de­gen li­te och for­ma till en boll. De­la i två bi­tar och for­ma bå­da bi­tar­na till två bol­lar. Lägg li­te mjöl på bänk­ski­van och kav­la de­gen så var­je bit blir cir­ka 1 cm tjock. • Värm ug­nen till 220 gra­der och värm en bak­sten el­ler en tung bak­plåt. Lägg hälf­ten av lö­ken på den ena de­gen i ett tunt la­ger. Top­pa med ros­ma­rin­ol­ja, havs­salt och hälf­ten av fon­ti­na-os­ten. • Lägg de­gen för­sik­tigt på den var­ma bak­ste­nen el­ler plå­ten i ug­nen och gräd­da i cir­ka 15 mi­nu­ter. Top­pen ska få li­te färg och bot­ten och kan­ter­na ska bli kris­pi­ga. • Gör sam­ma sak med det and­ra brö­det. Top­pa med vat­ten­kras­se och äpp­le. Ring­la över li­te oliv­ol­ja fö­re ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.