Fem topp­stäl­len för mat och dryck i Nice

Ita­li­en än Frank­ri­ke. Från pis­sa­la­diè­re till soc­ca, den­na mång­kul­tu­rel­la me­del­havs­stad har ku­li­na­riskt mer ge­men­samt med

Matglädje vid Medelhavet - - Innehåll - Text: AUDREY GILLAN

Från piz­za-lik­nan­de pis­sa­la­diè­re till den de­li­ka­ta pann­ka­kan soc­ca, den­na mång­kul­tu­rel­la me­del­havs­stad har ku­li­na­riskt mer ge­men­samt med Ita­li­en än Frank­ri­ke.

1 Oli­vi­e­ra

I den­na oliv­ol­je­bu­tik och re­stau­rang i hjär­tat av gam­la stan i Nice står sil­ver­kan­nor med oliv­ol­ja på bor­den. Det finns ett li­tet kök och luf­ten är fylld med ge­myt­lig­het. Sma­ka moz­za­rel­la ring­lad med Baux de Pro­vence, en ol­ja som dof­tar fräscht av ny­klippt gräs och har en jor­dig och mörk smak. El­ler ti­ra­mi­su, ser­ve­rad med ol­ja gjord på mog­na oli­ver som in­te fått ox­i­de­ra och som per­fekt smäl­ter ihop med kaf­fe- och cho­klad­des­ser­ten. oli­vi­e­ra.com

2 Li­be­ra­tion Mar­ket

På den­na in­ten­si­va mat­mark­nad ska du le­ta ef­ter Ki­os­que Chez Tin­tin (3 Rue Char­les Pé­guy) och sma­ka pan bag­nat. I brö­det finns en klas­sisk niço­i­ses­al­lad med råa grön­sa­ker, hård­kok­ta ägg, an­sjo­vis och ut­sök­ta lo­ka­la cail­le­ti­e­ro­li­ver. Se till att fyl­la en korg med grö­na, gu­la och rö­da to­ma­ter in­nan du läm­nar mark­na­den, lik­som många läck­ra os­tar.

3 Chez Re­ne Soc­ca

En per­fekt plats för att sma­ka soc­ca – kikärt­spann­ka­kan som Nice är känd för. På den­na enk­la re­stau­rang be­stäl­ler och be­ta­lar du i en kö och häm­tar upp din mat i en an­nan. Beställ ock­så ny­ba­kad tour­te de blet­te, gjort på man­gold och pin­jenöt­ter, ac­ras (fri­te­rad torsk) och zuc­chi­ni. 2 Rue Mi­ral­he­ti, +33 4 93 920 573

4 A Tas­te of Nice

Bli en rik­tig ma­t­ex­pert ge­nom att di­rekt ef­ter an­komst bo­ka en kulinarisk tur med lo­ka­la A Tas­te of Nice. Un­der den­na fy­ra tim­mar långa gui­da­de tur vand­rar du längs sta­dens bak­ga­tor och får sma­ka på den lo­ka­la matsce­nen (med myc­ket in­flu­en­ser från när­lig­gan­de Ita­li­en). Tu­ren fång­ar upp lo­ka­la god­sa­ker som pis­sa­la­diè­re, ka­ra­mel­li­se­rad frukt, soc­ca och lo­ka­la viner – och in­klu­de­rar gott om smak­pro­ver längs vägen. food­tour­sofnice.com

5 Voya­geur Nis­sart

Det finns gott om fin­re­stau­rang­er i Nice som fal­ler väl­bär­ga­de be­sö­ka­re i sma­ken. Men om du le­tar ef­ter enkla­re, lo­ka­la rät­ter la­ga­de med om­sorg ska du be­sö­ka den­na enk­la bist­ro i när­he­ten av tåg­sta­tio­nen. Ha­ket är en lo­kal fa­vo­rit och det med rät­ta. Håll ut­kik ef­ter pe­tits far­cis (fylld mi­ni­zuc­chi­ni, au­ber­gi­ne och pa­ri­ka), gril­la­de sar­di­ner, ca­po­na­ta (au­ber­gingry­ta), lamm med tim­jan, och fan­tas­tis­ka ci­tron­ba­kel­ser gjor­da på ci­trus från när­lig­gan­de Men­ton. voya­geur­nis­sart. com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.