Ba­ba ga­nush med spis­kum­min och knäc­ke­bröd

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

11/ TIM­ME + VI­LA | 4 POR­TIO­NER SOM SNACKS 2 LÄTT | VEGANSK

Ser­ve­ra som en me­ze-för­rätt till­sam­mans med hum­mus, oli­ver, lammkött­bul­lar el­ler fala­fel. Knäc­ke­brö­den hål­ler sig frä­scha i en luft­tät be­hål­la­re i cir­ka tre da­gar.

2 au­ber­gi­ner

2 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de

2 msk ta­hi­ni

1/2 ci­tron, pres­sad

1/4 tsk cay­en­ne­pep­par

ex­tra-vir­gin oliv­ol­ja

1/2 li­tet knip­pe bred­bla­dig per­sil­ja,

fin­hac­kad

KNÄC­KE­BRÖD

3,3 dl ve­te­mjöl spe­ci­al, plus mer till pud­ring

1 tsk strö­soc­ker

1 msk spis­kum­min­frön, ros­ta­de • Värm ug­nen till 170 gra­der. Lägg mjöl, 1 tsk salt, soc­ker och spis­kum­min­frön i en skål. Till­sätt 1,25 dl varmt vat­ten och knå­da till en deg. Lägg på en mjö­lad bänk och knå­da tills de­gen blir jämn. Lägg i en ren skål och låt jä­sa i 30 mi­nu­ter. De­la de­gen i 2 bi­tar och kav­la den rik­tigt tunn på en mjö­lad yta. De­gen ska va­ra cir­ka 2 mm tunn. • Flyt­ta brö­den för­sik­tigt till 2 plå­tar med bak­plåts­pap­per och gräd­da i 30–35 mi­nu­ter, tills de blir knap­ri­ga och gyl­le­ne. Låt sval­na på ett gal­ler och bryt se­dan i bi­tar. • Värm ug­nen till hög vär­me. Stick små hål i au­ber­gi­nens skal med en stic­ka el­ler gaf­fel. Lägg au­ber­gi­nen på en plåt och gräd­da i 20–25 mi­nu­ter, vänd på dem ef­ter hal­va ti­den. Ska­let bör va­ra li­te bränt och in­si­dan helt mjuk när du kän­ner på au­ber­gi­nen. Låt sval­na i någ­ra mi­nu­ter. • De­la au­ber­gi­nen på läng­den och sko­pa ut in­ne­hål­let med en sked, släng ska­let. Lägg in­ne­hål­let i en blan­da­re och till­sätt 1/ msk salt, 2 en stor ny­pa svart­pep­par, vit­lök, ta­hi­ni, ci­tronsaft, cay­en­ne­pep­par och 3 msk ol­ja. Blan­da till en jämn puré. Blan­da i per­sil­jan och ring­la mer ol­ja över. Ser­ve­ra med knäc­ke­bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.