Tor­til­la med cho­ri­zo, po­ta­tis och per­sil­ja

30 MI­NU­TER | 2 POR­TIO­NER | LÄTT Görs bäst i en li­ten (cir­ka 20 cm) stek­pan­na så tor­til­lan blir tjock.

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

2 mel­lansto­ra po­ta­ti­sar, ska­la­de och ski­va­de

oliv­ol­ja

1 lök, ski­vad

50 g cho­ri­zo, hac­kad

1/2 knip­pe bred­bla­dig per­sil­ja, hac­kad

4 ägg, vis­pa­de

• Ko­ka upp vat­ten och salt och ko­ka po­ta­ti­sar­na så att de pre­cis blir ge­nom­kok­ta. Häll av vatt­net or­dent­ligt. Värm 1 mat­sked oliv­ol­ja i en li­ten stek­pan­na och stek lö­ken så att den blir mjuk. Till­sätt cho­ri­zon och stek i någ­ra mi­nu­ter, rör se­dan ner per­sil­jan. • Vis­pa äg­gen i en stor skål och kryd­da väl. Lägg po­ta­tis, lök och cho­ri­zo i skå­len och blan­da allt. Tor­ka stek­pan­nan, till­sätt en mat­sked ol­ja och värm igen. Häll i ägg­bland­ning­en och stek tills bot­ten är gyl­len­brun och top­pen pre­cis har stel­nat. Vänd tor­til­lan på en tall­rik med den stek­ta si­dan upp­åt. Lägg se­dan till­ba­ka tor­til­lan i pan­nan med den os­tek­ta si­dan ner­åt. Stek i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter tills bot­ten stel­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.