Kro­ket­ter med skin­ka

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

45 MI­NU­TER + KYLNING | CIR­KA 30-35 STYC­KEN LÄTT

150 g ser­rano­skin­ka, hac­kad i små­bi­tar

1 la­ger­blad

75 g smör

1,25 dl ve­te­mjöl

5 dl mjölk 3 %

50 g man­che­go, ri­ven

en ny­pa mus­kot, ri­ven

2 ägg, vis­pa­de

100 g tor­ka­de bröd­smu­lor

jord­nöts­ol­ja till fri­te­ring

• Värm en stek­pan­na och stek för­sik­tigt skin­kan och la­ger­bla­den tills allt fett har smält av från skin­kan. Sko­pa ut allt men läm­na fet­tet. • Lägg i smö­ret i sam­ma pan­na. Häll i mjö­let när smö­ret har smält och blan­da till en tjock smet. • Rör ner mjöl­ken, li­te åt gång­en, tills allt blir till en jämn sås. • Lägg till­ba­ka la­ger­bla­den och skin­kan, låt sju­da på låg vär­me i 10–15 mi­nu­ter. Till­sätt os­ten och rör om tills den smäl­ter, till­sätt se­dan ri­ven mus­kot och kryd­da väl. • Lägg över i en skål, låt sval­na och ställ se­dan in i kyl­skåpet. (Det tar 2–3 tim­mar att ky­la sme­ten, du kan ock­så gö­ra det­ta da­gen fö­re.) • An­vänd en te­sked för att ta ut sme­ten och rul­la till bol­lar som är cir­ka 3 cm i di­a­me­ter. • Häll ut de vis­pa­de äg­gen på en tall­rik och bröd­smu­lor­na på en an­nan. Rul­la bol­lar­na i äg­gen och smu­lor­na. Upp­re­pa så att du har ett dub­belt la­ger av ägg och bröd­smu­lor. • Fyll 1/ av en stor stek­pan­na med ol­ja och 3 värm till 180 gra­der (el­ler så att bröd­smu­lor­na bryns på 30 se­kun­der). Fri­te­ra se­dan bol­lar­na i 2–3 mi­nu­ter tills de blir knap­ri­ga och gyl­le­ne. Ta ut och tor­ka på köks­pap­per (du kan hål­la de stek­ta kro­ket­ter­na var­ma på myc­ket låg vär­me i ug­nen).

Kum­mel med muss­lor, vitt ri­o­ja­vin och är­ter

Fi­deuà med skal­djur

Gril­lad padrón-pap­ri­ka och cho­ri­zo­spett ring­lad med ho­nung

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.