Gre­kisk ugns­ba­kad lammk­lef­ti­ko

1 TIM­ME OCH 20 MI­NU­TER + MARINERING | 4 POR­TIO­NER | LÄTT

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

2 ci­tro­ner, ri­vet skal och pres­sa­de

4 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de

1 msk tor­kad ore­gano

400 g lamm­lår, tär­nat, fet­tet av­lägs­nat

1 la­ger­blad

250 g po­ta­tis

4 to­ma­ter, de­la­de på fy­ra

1 röd­lök, ski­vad

2 rö­da pap­ri­kor, ur­kär­na­de och tär­na­de

60 g fe­ta­ost

• Blan­da ci­tron­skal, ci­tronsaft, vit­lök, ore­gano och kryd­dor. Häll över lam­met i en för­seg­lings­bar på­se. Till­sätt la­ger­blad och ma­ri­ne­ra i ky­len i 2 tim­mar el­ler över nat­ten. • Värm ug­nen till 180 gra­der. Ko­ka po­ta­ti­sen i sal­tat vat­ten i 5–10 mi­nu­ter tills de bör­jar mjuk­na. Slå av vatt­net och de­la po­ta­ti­sen i två el­ler fy­ra bi­tar. • Lägg i to­ma­ter, lök, pap­ri­ka och po­ta­tis i på­sen och ska­ka om. • Lägg fo­lie och bak­plåts­pap­per i en djup ugns­form. Lägg på­sens in­ne­håll, in­klu­si­ve ma­ri­na­den, på bak­plåts­papp­ret. Vik upp si­dor­na och för­slut med hjälp av fo­li­en. Var no­ga med att stänga or­dent­ligt. • Gräd­da i 1 tim­me, tills po­ta­ti­sen är mjuk och lam­met mört. Öpp­na pa­ke­tet och strö på fe­ta och pep­par. Låt pa­ke­tet va­ra öp­pet och gräd­da i yt­ter­li­ga­re 10 mi­nu­ter tills allt är gyl­le­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.