Pa­stit­sio (gre­kisk la­sag­ne)

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

1 TIM­ME | 6 POR­TIO­NER | LÄTT

400 g lammfärs

2 vit­löks­klyf­tor, press­de

3 tim­janskvis­tar

2 la­ger­blad

1 tsk ka­nel

2 x 400 g körs­bärsto­ma­ter på burk

1,75 dl röd­vin

1 tär­ning lamm­bul­jong

350 g tunn pas­ta t.ex. eli­co­i­da­li

el­ler tor­tig­li­o­ni

BÉCHAMELSÅ­S

50 g smör

1 dl ve­te­mjöl

5 dl mjölk

100 g ched­da­rost, ri­ven

1 ägg

en ny­pa mus­kot, ri­ven

• Värm en stek­pan­na, lägg i lam­met, kryd­da och stek tills det blir gyl­len­brunt. Du be­hö­ver ing­en ol­ja ef­tersom lam­met är na­tur­ligt fett. Till­sätt vit­lök och stek i 2 mi­nu­ter. Till­sätt ör­ter och ka­nel och stek i 3–4 mi­nu­ter. Till­sätt to­ma­ter och vin. Till­sätt en kopp vat­ten och låt sju­da. Smu­la ner bul­jong­tär­ning­en och kryd­da. Stek i 30 mi­nu­ter. • Gör bécha­melså­sen un­der ti­den. Smält smö­ret och vis­pa ner mjö­let för att gö­ra en tjock smet. Ko­ka i någ­ra mi­nu­ter och rör om sam­ti­digt. Häll i mjöl­ken, li­te i ta­get, och rör om tills så­sen blir jämn. Lägg i os­ten och av­lägs­na ka­strul­len från vär­men. Vis­pa ner ägg, salt, pep­par och mus­kot. Värm ug­nen till 200 gra­der. • Ko­ka pas­tan och slå av vatt­net. Häll pas­tan över i lam­met och rör om. Häll lammpas­tan i en stor ugns­form och häll béchamelså­s över. Gräd­da i 20–30 mi­nu­ter tills rät­ten blir gyl­le­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.