Ka­nin­pa­té

21/2 TIM­ME + MARINERING OCH KYLNING ÖVER NAT­TEN 8 POR­TIO­NER | MEDELSVÅRT

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

500 g fläsk­färs

300 g ka­nin, tär­nad i bi­tar på 1cm

2 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de

2 scha­lot­ten­lök, fin­hac­ka­de

2 tsk ing­e­fä­ra, ri­ven

en ny­pa krydd­pep­par

1 kvist tim­jan, ba­ra bla­den

en stor skvätt Pedro Ximé­nez sher­ry el­ler

bran­dy

50 g pi­sta­genöt­ter, ska­la­de

12 ski­vor bacon

smör till for­men

2 la­ger­blad

rostat bröd och smör­gås­gur­ka till ser­ve­ring • Blan­da al­la in­gre­di­en­ser ut­om bacon, smör och la­ger­blad i en skål och kryd­da väl. Ma­ri­ne­ra i minst 2 tim­mar, el­ler över nat­ten. • Värm ug­nen till 180 gra­der. Tun­na ut baco­net med hjälp av en ka­vel el­ler en platt kniv. Lägg bak­plåts­pap­per i en form med plats för 1 kg och smö­ra or­dent­ligt. Lägg la­ger­bla­den i bot­ten och lägg se­dan baco­net över, så att si­dor­na häng­er över kan­ten på plå­ten. Lägg fläsk­färs­bland­ning­en i for­men och vik baco­nens kan­ter över. Täck for­men med fo­lie och lin­da se­dan in he­la for­men med mer fo­lie. Lägg for­men på en plåt och till­sätt ko­kan­de vat­ten tills det når halv­vägs upp på for­men. Ställ plå­ten i ug­nen och ko­ka i 1tim­me och 15 mi­nu­ter. Kon­trol­le­ra att pa­tén är fär­dig med ett spett i mit­ten – den ska va­ra för varm för att ta på. Ta ut plå­ten och låt sval­na helt in­nan du stäl­ler den i kyl­skåpet. • Av­lägs­na fo­li­en och ta för­sik­tigt ut pa­tén. Ska­la av pap­pe­ret och trim­ma even­tu­el­la ojämn­he­ter på ut­si­dan. Ski­va och låt stå i 10 mi­nu­ter för att nå rumstem­pe­ra­tur in­nan ser­ve­ring. Ät pa­tén in­om två da­gar för bäs­ta möj­li­ga smak och form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.