Bifftar­tar

15 MI­NU­TER | 2 POR­TIO­NER | LÄTT

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

300 g nöt­kött­fi­lé, ren­sad och fin­hac­kad

1 tsk scha­lot­ten­lök, fin­hac­kad

1 tsk ex­tra-vir­gin oliv­ol­ja

2 tsk smör­gås­gur­ka, hac­ka­de

1 tsk ka­pris

2 tsk per­sil­ja, hac­kad

flingsalt

2 äggu­lor

• Blan­da al­la in­gre­di­en­ser ut­om ägg, till­sätt en stor ny­pa svart­pep­par och 2 sto­ra ny­por flingsalt. Pla­ce­ra på ett li­tet fat (du kan läg­ga en ring runt) och top­pa med äggu­la (låt äggu­lan va­ra kvar i hal­va äggska­let som de­ko­ra­tion om du vill). Sal­ta och pepp­ra äggu­lan och ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.