Ugns­ba­kad fe­ta­ost med gra­na­täpp­le och to­mat

40 MI­NU­TER | 4 POR­TIO­NER | LÄTT | VEGETARISK­T

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

3 msk gra­na­täpp­le­me­lass

1 ci­tron, pres­sad

1 tsk farin­soc­ker

2 tsk ma­len ko­ri­an­der

2 tsk spis­kum­min­frön

1/2 tsk chi­li­fling­or

400 g rö­da to­ma­ter i oli­ka stor­le­kar,

grov­hac­ka de sto­ra

75 g gra­na­täp­pel­kär­nor

2 x 200 g fe­ta­ost

oliv­ol­ja

bred­bla­dig per­sil­ja hac­kad, till

ser­ve­ring

varmt tunn­bröd och grön­sa­ker

ser­ve­ring

• Värm ug­nen till 220 gra­der. Blan­da gra­na­täpp­le­me­lass, ci­tronsaft, soc­ker, ko­ri­an­der, hälf­ten av spis­kum­min­frö­na, chi­li­fling­or, to­ma­ter, gra­na­täp­pel­kär­nor och kryd­dor i en skål. Häll över i en ugns­form och gräd­da i 15 mi­nu­ter, tills to­ma­ter­na bör­jar spric­ka och jui­cen bör­jar rin­na ut. • De­la fe­ta­os­ten, blan­da de åter­stå­en­de spis­kum­min­frö­na med 1 tsk ny­ma­len svart­pep­par och strö över fe­ta­os­ten. Lägg fe­ta­os­ten i ugns­for­men, ring­la li­te oliv­ol­ja över och gräd­da i 10–15 mi­nu­ter, el­ler tills fe­ta­os­ten blir mjuk och bubb­lar. Ser­ve­ra varm, top­pad med hac­kad per­sil­ja. Ser­ve­ra med varmt bröd och grön­sal­lad el­ler grön­sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.