Man­del-och Amal­fi­ci­tronka­ka

Matglädje vid Medelhavet - - Recept -

1 TIM­ME OCH 15 MI­NU­TER | 9 POR­TIO­NER | LÄTT

Amal­fi­ci­tro­ner är stör­re och saf­ti­ga­re än van­li­ga ci­tro­ner och har en stark doft. An­vänd ex­tra sto­ra ci­tro­ner om du in­te kan hit­ta just amal­fi­ci­tro­ner.

250 g mjukt smör, och ex­tra till plå­ten

250 g strö­soc­ker

3 ägg

100 g po­len­ta

250 g mal­na mand­lar

1 tsk bak­pul­ver

amal­fi­ci­tro­ner ri­vet skal från 3 och 1 pres­sad

crè­me fraîche till ser­ve­ring

SIRAP 1 amal­fi­ci­tron 3 msk strö­soc­ker

• Värm ug­nen till 160 gra­der. Smörj en spring­form (23 cm i di­a­me­ter) och lägg i bak­plåts­pap­per. Vis­pa smör och soc­ker med el­visp tills det är ljust och fluf­figt. • Till­sätt ett ägg i ta­get och vis­pa dä­re­mel­lan. Lägg i po­len­ta, mal­na mand­lar och bak­pul­ver, rör se­dan i ci­tronska­len och jui­cen. Häll över i for­men och slä­ta ytan. • Gräd­da i 50–60 mi­nu­ter tills ka­kan har vux­it och är gyl­le­ne (täck över ka­kan med fo­lie ef­ter 30 mi­nu­ter för att und­vi­ka att den får för myc­ket färg). Låt den sval­na i for­men. • Till si­ra­pen: Skär tun­na ski­vor av den sista ci­tro­nens skal, trim­ma ska­let smalt som tänd­stic­kor (el­ler an­vänd ett rivjärn). • Pres­sa ci­tro­nen och häll i en li­ten pan­na med sock­ret och 3 msk vat­ten. Värm för­sik­tigt tills sock­ret lö­ses upp och låt se­dan sju­da i en mi­nut. Till­sätt det ski­va­de ska­let och låt sval­na. • Lägg ka­kan på en tall­rik, ring­la över ci­tron­si­ra­pen och ska­let och låt ka­kan ab­sor­be­ra det. Ser­ve­ra med crè­me fraîche om du vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.