Snygg mage på noll­tid

Gör dig av med fet­tet, to­na musk­ler­na och lyft mid­jan till nya höj­der med det­ta trä­nings­pro­gram.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV MICHAEL EASTER

DET FINNS INGENTING SOM SÄGER ”VÄLTRÄNAD” MER ÄN EN DEFINIERAD TVÄTTBRÄDA PÅ MA­GEN.

Det finns dock ingenting som gör den­na tvättbräda svå­ra­re att upp­nå än ett extra fett­la­ger runt bu­ken. Där­för bör du byta ut tra­di­tio­nel­la ma­göv­ning­ar som crunch med fett­för­brän­nan­de öv­ning­ar för kärn­mus­ku­la­tu­ren.

”Jag är för­bluf­fad över hur många som tror att van­li­ga ma­göv­ning­ar kom­mer att få kul­ma­gen att för­svin­na”, säger trä­na­ren Craig Rasmus­sen, med­ska­pa­re av träningsprogrammet The­men’she­alt­h­fat-loss­plan,24-hou­rabs. ”De är i själ­va ver­ket kanske den minst ef­fek­ti­va me­to­den om du vill ha ett sex­pack.”

Ett bätt­re alternativ är att föl­ja ett trä­nings­pro­gram där varje övning ak­ti­ve­rar kärn­mus­ku­la­tu­ren. ”En ök­ning i vik­ter­na kan öka din för­brän­ning i upp till två da­gar”, säger Rasmus­sen. Re­sul­ta­tet är mag­musk­ler som får män­ni­skor att tit­ta en extra gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.