Taj­ta till kärn­mus­ku­la­tu­ren

Bygg dröm­krop­pen med det­ta Mma-in­spi­re­ra­de pro­gram.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - Bygg dröm­krop­pen med det­ta Mma-in­spi­re­ra­de pro­gram. AV LOU SCHULER

EN KRIGARKROPP BÖR VA­RA EN STRÖMLINJEFORMAD MASKIN –

så smal och muskulös som det be­hövs, var­ken mer el­ler mind­re. ”Att byg­ga en så­dan kropp krä­ver ef­fek­tiv träning”, säger MMAträ­na­ren Chad Wa­ter­bu­ry, författare av boken Hu­ge­i­na­hur­ry. Om du vill ha en vältränad kropp är kärn­mus­ku­la­tu­ren väl­digt vik­tig.

”Kärn­mus­ku­la­tu­ren, som bland an­nat in­klu­de­rar alla muskler i din över­kropp, är grun­den för all rö­rel­se”, säger Dan Ow­nes, tränare vid Pa­ri­si Speed School i New Jer­sey. ”För­u­tom att ge dig sta­bi­li­tet, över­för kärn­mus­ku­la­tu­ren kraft mellan öv­re och ned­re de­len av krop­pen.”

Det­ta träningspass stär­ker kärn­mus­ku­la­tu­ren, ökar ut­hål­lig­he­ten och ger dig väl­de­fi­ni­e­ra­de muskler, sam­ti­digt som mid­je­måt­tet krym­per – på ba­ra 15 mi­nu­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.