Cross­fit gör hård träning rik­tigt kul

Cross­fit­mäs­tar­na de­lar med sig av si­na hem­lig­he­ter.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV ANDREW HEFFERNAN, TRÄNARE

CROSS­FIT ÄR LI­TE SOM FOTBOLL: an­ting­en äls­kar du det el­ler så ha­tar du det. Det rå­der dock inga tvi­vel om att de oer­hört va­ri­e­ra­de och fruk­tans­värt in­ten­si­va cross­fit­pro­gram­men får allt fler att kom­ma i form. Den ge­nom­snitt­li­ga man­nen vill ha en stark, snygg och ut­hål­lig kropp. Det­ta är mål som allt of­ta­re upp­nås med den allt mer po­pu­lä­ra trä­nings­for­men. Hund­ra­tu­sen­tals at­le­ter del­tar i Cross­fit Ga­mes Open, som är kva­li­fi­ce­ring­en för täv­ling­en Cross­fit Ga­mes som sänds på ESPN.

På de kom­man­de si­dor­na mö­ter du tre rik­ti­ga gi­gan­ter in­om cross­fit. Du får också lä­ra dig vil­ka dag­li­ga trä­nings­pro­gram (WOD:S) som hjälp­te dem att nå de­ras livs bäs­ta form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.