B/ Fram­åt­böjd rodd med stång

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

3– 4 SET MED 6– 8 REPETITIONER

Ta med ett hän­der­na över­hands­grepp ax­el­brett runt isär. stång­en Böj knä­na lätt och håll stång­en fram­för lå­ren. Böj höf­ter­na och lu­ta över­krop­pen cir­ka 45 gra­der fram­åt, sam­ti­digt som du lå­ter ar­mar­na hänga rakt ner från ax­lar­na. Lyft upp stång­en mot brös­tet och håll i någ­ra se­kun­der. Sänk se­dan lång­samt ner till start­po­si­tion.

BRA FÖR: Allt för många kon­cen­tre­rar sig mest på musk­ler­na som syns fram­för en spe­gel, till ex­em­pel bröst och ar­mar. Öv­ning­ar som ak­ti­ve­rar rygg­musk­ler­na ger ba­lans i trä­ning­en, ökar ax­lar­nas rör­lig­het och fö­re­byg­ger smär­tor i le­der­na.

ALTERNATIV:

Ka­bel­rodd med brett grepp Rodd med hant­lar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.