A/ Bänk­press med skiv­stång

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

INSTRUKTIONER

UTFÖR DET HÄR PRO­GRAM­MET TVÅ GÅNGER I VEC­KAN, MED 2– 3 DAGARS MELLANRUM. ( TRÄNA GÄRNA UNDERKROPPEN EN AV DE ANDRA DAGARNA). VARIERA MELLAN ÖV­NING­AR MED SAM­MA NUMMER, TILLS DU GJORT ALLA SET I GRUPPEN. GÖR TILL EX­EM­PEL ETT SET MED ÖVNING 1A OCH VI­LA I 45 SE­KUN­DER. GÖR SE­DAN ETT SET MED ÖVNING 1B OCH VI­LA YTTERLIGARE 45 SE­KUN­DER. FORTSÄTT TILLS DU SLUTFÖRT ALLA SET. VI­LA SE­DAN I TVÅ MI­NU­TER, INNAN DU GÅR VIDARE TILL NÄS­TA GRUPP, TILL EX­EM­PEL 2A.

Ta ett över­hands­grepp runt en skiv­stång. Pla­ce­ra hän­der­na un­ge­fär ax­el­brett isär. Håll stång­en över brös­tet med ra­ka ar­mar. Sänk stång­en mot brös­tet, håll kvar i någ­ra se­kun­der och åter­gå se­dan lång­samt till start­po­si­tion. Gör ett set med 15 repetitioner, ett med 10 repetitioner och ett med 8 repetitioner. Öka vik­ten för varje gång. Mins­ka se­dan vik­ten med 20 pro­cent ef­ter det sista se­tet och gör så många repetitioner du kla­rar.

Sänk stång­en mot brös­tet sam­ti­digt som du bö­jer arm­bå­gar­na ut mot si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.