A/ Sit­tan­de ax­el­press med hant­lar

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Ligg på rygg på en sned­ställd bänk och håll ett par hant­lar lyf­ta med ra­ka ar­mar. Sänk hant­lar­na mot brös­tet och pres­sa dem se­dan lång­samt till­ba­ka upp i start­po­si­tion. Gör ett set med 15 repetitioner, ett set med 10 repetitioner och ett set med 8 repetitioner. Öka vik­ten för varje gång. Mins­ka se­dan vik­ten med 20 pro­cent ef­ter det sista se­tet och gör så många repetitioner du kla­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.