B/ Enarms­rodd med vik­ter

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Håll en han­tel i hö­ger hand. Böj höf­ter och knän, och lu­ta dig fram­åt tills över­krop­pen är näs­tan pa­ral­lell med gol­vet. Låt hö­ger arm hänga rakt ner från ax­eln. Dra upp ax­eln mot si­dan av din bröst­korg och se till att hål­la arm­bå­gen nä­ra krop­pen ge­nom hela öv­ning­en. Gör ett set med 15 repetitioner, och fortsätt med två set med 10 repetitioner. Uppre­pa se­dan öv­ning­en med mot­satt arm. Öka vik­ten för varje re­pe­ti­tion. Mins­ka vik­ten med 20 pro­cent ef­ter det sista se­tet och gör så många repetitioner du kla­rar.

Håll över­krop­pen sta­dig när du lyf­ter han­teln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.