B/ Arm­häv­ning med rodd

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Pla­ce­ra ett par hant­lar på gol­vet. Grep­pa tag om dem och gör en arm­häv­ning. När du är till­ba­ka i start­po­si­tion drar du upp den hög­ra han­teln till si­dan av bröst­kor­gen. Sänk vik­ten och uppre­pa öv­ning­en med den vänst­ra han­teln. Det­ta är en re­pe­ti­tion. Gör 2 set med 10 repetitioner.

Håll över­krop­pen sta­dig när du lyf­ter upp han­teln mot brös­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.