B/ Bi­cep­scurl med hant­lar

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Håll i ett par hant­lar och låt ar­mar­na hänga längs krop­pens si­dor. Hand­fla­tor­na ska va­ra vän­da fram­åt. Håll över­ar­mar­na sta­di­ga, böj un­derar­mar­na och lyft vik­ter­na så långt upp mot ax­lar­na du kan. Ar­be­ta or­dent­ligt med musk­ler­na vid top­pen av öv­ning­en och sänk se­dan kon­trol­le­rat vik­ten till start­po­si­tion igen. Gör 2– 3 set med 10 repetitioner.

Stå upp­rätt och slapp­na av i ax­lar­na. Tes­ta att er­sät­ta de gam­la van­li­ga upp­värm­nings­öv­ning­ar­na med nå­got frånMens­he­alth.com/ fit­ness/ul­ti­ma­te-10mi­nu­te-war­mup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.