B/ YTWLI med hant­lar och yo­ga­boll

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

2– 3 SET, 8–10 REPETITIONER, 1 MINUT VI­LA

Y

Lägg dig på en yo­ga­boll med an­sik­tet mot gol­vet. Håll rygg och ben ra­ka, och lyft brös­tet upp från bol­len. Låt ar­mar­na hänga rakt ner från ax­lar­na och vänd hand­fla­tor­na mot varand­ra. Lyft ar­mar­na i höjd med över­krop­pen, ut­an att bö­ja arm­bå­gar­na. Din kropp bil­dar nu ett Y. Håll kvar i ett ögon­blick och åter­gå se­dan lång­samt till start­po­si­tion.

T

Vrid ar­mar­na så att hand­fla­tor­na vänds ut­åt. Lyft ar­mar­na rakt ut åt si­dor­na, tills de är i höjd med över­krop­pen. Håll kvar krop­pen i T-po­si­tio­nen i ett ögon­blick och åter­gå se­dan lång­samt till start­po­si­tion.

W

Böj arm­bå­gar­na li­te mer än 90 gra­der och håll ut dem vid si­dor­na. Vänd hand­fla­tor­na mot varand­ra. Dra ihop skul­der­bla­den, ut­an att rö­ra arm­bå­gar­na. Lyft över­ar­mar­na och ro­te­ra un­derar­mar­na ut­åt. Nu ska ar­mar­na bil­da ett W i höjd med över­krop­pen.

L

Låt ar­mar­na hänga rakt ner från ax­lar­na med hand­fla­tor­na vän­da bak­åt. Håll arm­bå­gar­na vrid­na ut­åt och lyft över­ar­mar­na ge­nom att bö­ja arm­bå­gar­na och pres­sa ihop skul­der­bla­den. Håll arm­bå­gar­na böj­da och över­ar­mar­na så långt bak­åt du kan. Håll kvar po­si­tio­nen i ett ögon­blick och åter­gå se­dan lång­samt till start­po­si­tion.

I

Låt ar­mar­na hänga rakt ner från ax­lar­na med hand­fla­tor­na vän­da mot varand­ra. Lyft ar­mar­na tills de bil­dar en för­läng­ning av krop­pen. Nu har du gjort bok­sta­ven I. Håll kvar po­si­tio­nen ett ögon­blick och åter­gå se­dan lång­samt till start­po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.