Höft­lyft och ben­curl med yo­ga­boll

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler - A/

Ligg på rygg på gol­vet och pla­ce­ra hän­der­na på en yo­ga­boll. Sträck ut ar­mar­na till si­dor­na, så att de är i 90 gra­der mot krop­pen. Vänd hand­fla­tor­na upp­åt. Lyft höf­ter­na tills krop­pen är i en rät lin­je från ax­lar till knän. Dra in hä­lar­na mot krop­pen och rul­la bol­len så nä­ra rum­pan som möj­ligt. Håll kvar po­si­tio­nen i ett ögon­block och åter­gå se­dan till den rä­ta lin­jen. Sänk höf­ter­na till gol­vet och uppre­pa öv­ning­en.

2– 3 SET 8–1O REPETITIONER, 1 MINUT VI­LA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.