BONUS! Arm­byg­ga­re!

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

TA MED DEN­NA ÖVNING I DITT TRÄ­NINGS­PRO­GRAM FÖR SNAB­BA RE­SUL­TAT.

Din sista armöv­ning bör va­ra en bi­cep­scurl med stång. An­vänd lät­ta vik­ter, cir­ka 50 pro­cent av det du kla­rar av att lyf­ta. Fo­ku­se­ra på att pres­sa ner stång­en med tri­ceps, som om du job­bar med nedåt­drag. Den­na tek­nik bil­dar en neuromus­ku­lär länk mellan bi­ceps och tri­ceps, och gör tri­ceps re­do att ar­be­ta.

1 SET MED 8–12 REPETITIONER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.