Ju­do-arm­häv­ning

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Ställ dig i en aning­en upp­höjd arm­häv­nings­po­si­tion, med hän­der­na pre­cis un­der ax­lar­na och föt­ter­na så långt fram att höf­ter­na pe­kar li­te upp­åt. Sänk ner krop­pen så långt att ha­kan näs­tan nud­dar gol­vet. Lyft hu­vu­det och ax­lar­na i en fly­tan­de rö­rel­se, sam­ti­digt som du sän­ker höf­ter­na näs­tan hela vägen till gol­vet. Gör rö­rel­sen i om­vänd ordning för att åter­gå till start­po­si­tion.

INSTRUKTIONER

BÖR­JA MED 6 REPETITIONER AV VARJE ÖVNING, UT­AN VI­LA MELLAN. GÖR SE­DAN 5 REPETITIONER AV VARJE ÖVNING, OCH FORTSÄTT RÄKNA NER TILLS DU BA­RA GÖR 1 RE­PE­TI­TION AV VARJE ÖVNING. OM DU GENOMFÖR HELA PRO­GRAM­MET PÅ MIND­RE ÄN 15 MI­NU­TER KAN DU BÖR­JA MED 7 REPETITIONER NÄS­TA GÅNG OCH RÄKNA NER PÅ SAM­MA SÄTT. KAN DU BÖR­JA MED 8 REPETITIONER OCH ÄNDÅ HINNA KLART PÅ MIND­RE ÄN EN KVART? GRATULERAR, DU ÄR RE­DO FÖR DET MESTA!

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.