Om­vänd ax­el­press

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Pla­ce­ra föt­ter­na på en bänk och hän­der­na i gol­vet ax­el­brett isär. Lyft höf­ter­na tills över­krop­pen näs­tan är i en rät vin­kel mot gol­vet. Dina ar­mar bör va­ra ra­ka och hän­der­na ska va­ra pla­ce­ra­de pre­cis un­der ax­lar­na. Böj arm­bå­gar­na och sänk krop­pen tills hu­vu­det näs­tan nud­dar gol­vet. Åter­gå till start­po­si­tion.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.