Bröst­ro­ta­tion

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Ställ dig på alla fy­ra. Sätt hö­ger hand bakom hu­vu­det och rik­ta arm­bå­gen ut åt si­dan. Ak­ti­ve­ra kärn­mus­ku­la­tu­ren och ro­te­ra hö­ger ax­el mot väns­ter arm. Följ arm­bå­gen med blic­ken tills hö­ger arm­bå­ge pe­kar mot ta­ket och gör se­dan rö­rel­sen om­vänt. Det­ta är en re­pe­ti­tion. Gör 20 repetitioner. Väx­la se­dan arm och uppre­pa öv­ning­en på mot­satt sida.

Om musk­ler­na i öv­re de­len av ryg­gen är ste­la De som sit­ter stil­la myc­ket, till ex­em­pel fram­för en da­tor, blir of­ta ste­la i öv­re de­len av ryg­gen. Det le­der of­ta till då­lig håll­ning och smär­tor i rygg och nac­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.