Stå­en­de fram­åt­böjd rodd med hant­lar

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Håll en han­tel i varje hand, böj höf­ter och knän, och lu­ta över­krop­pen fram­åt tills den näs­tan är pa­ral­lell med gol­vet. Sträck ut ar­mar­na ner mot gol­vet. Pres­sa ax­lar­na bak­åt och håll kvar i den po­si­tio­nen. Lyft upp vik­ter­na mot si­dan av över­krop­pen, ge­nom att pres­sa ihop skul­der­bla­den in mot rygg­ra­den. Sänk ner vik­ter­na och uppre­pa öv­ning­en.

Om du har fel rodd­tek­nik Rodd är en ef­fek­tiv övning för ax­lar och kapp­mus­keln, men ba­ra om du gör det rätt. Många lyf­ter ba­ra ar­mar­na, istäl­let för att ak­ti­ve­ra tra­pe­zi­us och den bak­re de­len av del­tamus­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.