UPPVÄRMNING

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

INSTRUKTIONER

FÖLJ DES­SA TRE STEG FÖR ATT HÖJA HÖFT- OCH SÄTESMUSKULATURENS FUNKTIONSNIVÅ. NÅG­RA AV ÖV­NING­AR­NA KANSKE KÄNNS LI­TE FÖR LÄT­TA I BÖRJAN, MEN DET ÄR VIKTIGT ATT GÖ­RA DEM FÖR ATT AK­TI­VE­RA MUS­KU­LA­TUR SOM KANSKE VA­RIT INAKTIV LÄNGE. ALLT EF­TERSOM DU MÄRKER RE­SUL­TAT KAN DU GÖ­RA MER UTMANANDE ÖV­NING­AR FÖR ATT FÖRBÄTTRA SÄTESMUSKULATURENS OLI­KA FUNKTIONER. ÄGNA 2– 4 VECKOR I VARJE FAS INNAN DU ÖKAR SVÅRIGHETSGRADEN.

Innan du kan bör­ja stärka sä­tesmusk­ler­na mås­te du ar­be­ta med din egen rör­lig­het. Om du sit­ter fram­för da­torn hela da­gen kan det hän­da att höf­ter­na är väl­digt ste­la. In­led varje träningspass med en knä­stå­en­de stretch för höft­bö­jar­na för att mju­ka upp, så att du får ut så myc­ket som möj­ligt av trä­ning­en.

Knä­stå­en­de höft­stretch

Ställ dig på väns­ter knä och ak­ti­ve­ra väns­ter sä­tesmus­kel och mag­musk­ler­na. Håll ryg­gen upp­rätt (nu bör du kän­na att det sträc­ker li­te på fram­si­dan av väns­ter höft). Sträck väns­ter hand så långt upp mot ta­ket du kan och lu­ta dig för­sik­tigt åt hö­ger. Sträck hö­ger hand upp­åt och bak­åt, och vrid dig åt hö­ger. Håll kvar po­si­tio­nen i 30 se­kun­der. Gör 4 repetitioner. Uppre­pa på mot­satt sida.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.