8 Fram­åt­böjd rodd och om­vänd fly

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Håll en han­tel i varje hand och lägg dig med ma­gen mot en svagt slut­tan­de bänk. Låt hant­lar­na hänga rakt ner med hand­fla­tor­na vän­da in­åt. Dra upp vik­ter­na längs si­dor­na ge­nom att pres­sa ihop skul­der­bla­den. Lyft hän­der­na ut mot si­dan, tills ar­mar­na är ra­ka och pa­ral­lel­la med gol­vet. Sänk lång­samt ner ar­mar­na till start­po­si­tio­nen. Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.