1 Djup knä­böj med mot­vikt

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Ta med dig två lät­ta hant­lar och pla­ce­ra en skum­rul­le mellan lå­ren. Skjut knä­na fram­åt och böj dem tills rum­pan näs­tan nud­dar gol­vet (vik­ter­na ska va­ra så lät­ta att de in­te hind­rar dig att ge­nom­fö­ra öv­ning­en). Tes­ta att run­da ryg­gen en aning ge­nom att skju­va in bäc­ke­net un­der dig. An­das djupt fem gånger och res dig se­dan upp. Det är en re­pe­ti­tion. Gör 3– 5 repetitioner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.