3 Mo­di­fi­e­rad duv­ställ­ning

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Ställ dig på alla fy­ra och lägg en kud­de el­ler en kloss un­der väns­ter knä. Lyft hö­ger knä och pla­ce­ra det bakom och till väns­ter om väns­ter ben. Gunga med höf­ter­na fram och till­ba­ka i 2 mi­nu­ter. Du bör kän­na att det sträc­ker i väns­ter höft. Uppre­pa öv­ning­en på mot­satt sida.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.