STYRKETRÄNING SOM GÖR DIG SNAB­BA­RE

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Tur­kisk res­ning är en gam­mal styr­keöv­ning, men den är väl­digt an­vänd­bar för dig som vill bli en bätt­re lö­pa­re. ”Öv­ning­en stär­ker bå­de ben och kärn­mus­ku­la­tur, sam­ti­digt som den ökar späns­ten och skyd­dar din kropp mot ska­dor”, säger Jim Fer­ris, äga­re av Gym Fer­ris Fit­ness i Phi­la­del­p­hia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.