GÖR DET RÄTT

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

”Det är bra att variera hur långt du går och hur tungt du bär”, säger trä­nings­psy­ko­lo­gen och tyngd­lyf­ta­ren Pat Davidson. ”Om du trä­nar styrka kan du bä­ra nå­got som är fruk­tans­värt tungt i ba­ra 10 meter för att tes­ta rå­styr­ka”, säger han. ”El­ler så kan du bä­ra nå­got re­la­tivt lätt över ett läng­re avstånd för att träna uthållighet.” An­vänd dig av ta­bel­len un­der när du ska gö­ra bond­pro­me­na­der, kett­le­bell-gång, Zer­cher­gång el­ler nå­gon an­nan typ av vikt­bä­ran­de. Pro­cen­tan­de­len av kropps­vik­ten är det antal ki­lon du bör bä­ra över det angivna av­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.