Vä­der­kvarn med kett­le­bell

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

VAD GÖR ÖV­NING­EN SJÄLV­BE­GRÄN­SAN­DE?

Om du blir trött i ar­mar­na el­ler kärn­mus­ku­la­tu­ren kom­mer du in­te kla­ra av att hål­la vik­ten ovan­för hu­vu­det och den kom­mer att tip­pa ner mot nå­gon av si­dor­na.

SÅ GÖR DU: Håll en kett­le­bell i hö­ger hand. Stå med föt­ter­na ax­el­brett isär och låt tår­na pe­ka lätt åt väns­ter. Håll vik­ten rakt ovan­för hö­ger ax­el och låt väns­ter arm hänga ner längs si­dan. Det­ta är start­po­si­tio­nen. Rä­ta ut hö­ger arm och hö­ger ben, och fäst blic­ken på kett­le­bel­len. Böj över­krop­pen åt väns­ter sam­ti­digt som du bö­jer väns­ter knä och sträc­ker ner väns­ter hand mot gol­vet. Åter­gå till start­po­si­tio­nen. Gör så många repetitioner du kan åt väns­ter innan du by­ter sida.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.