Ut­fall med han­tel

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

VAD GÖR ÖV­NING­EN SJÄLV­BE­GRÄN­SAN­DE?

Du har inget an­nat val än att hål­la över­krop­pen upp­rätt un­der öv­ning­en. Om du bör­jar lu­ta be­ty­der det att kärn­mus­ku­la­tu­ren är trött och du ris­ke­rar att ram­la fram­åt.

SÅ GÖR DU: Håll en han­tel ver­ti­kalt fram­för brös­tet med bå­da hän­der­na. Håll i den övers­ta de­len av han­teln, som om du hål­ler runt ku­pan på en po­kal. Håll över­krop­pen upp­rätt och låt arm­bå­gar­na pe­ka ner­åt. Det­ta är start­po­si­tio­nen. Ta ett steg fram­åt med väns­ter fot och böj väns­ter knä i 90 gra­der. Håll kvar i ett ögon­blick och tryck dig se­dan till­ba­ka upp i start­po­si­tio­nen. Gör så många repetitioner du kan på väns­ter fot innan du by­ter sida.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.