2 Hög plan­ka och nedåt­gå­en­de hund

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Över­gå från en halv fram­åt­fäll­ning till en hög plan­ka och an­das ut lång­samt. Pres­sa svan­sko­tan mot hä­lar­na, sträck på bröst­kor­gen och ar­be­ta med kärn­mus­ku­la­tu­ren. Sträck pek­fing­rar­na rakt fram­åt och vrid över­ar­mar­na en aning ut­åt för att ge bröst­kor­gen bätt­re plats. An­das in, lyft höf­ter­na och skjut rum­pan bak­åt. Pres­sa ner i gol­vet med alla 10 fing­rar (se till att få med tum­mar­na) och för ener­gi upp ge­nom ar­mar­na och rygg­ra­den för att hjäl­pa dig lyf­ta bäc­ke­net. Pres­sa in rev­be­nen mot rygg­ra­den och pres­sa be­nen lätt bak­åt. Sträck bort hä­lar­na från tår­na och tryck ner dem i gol­vet. Ta 3–5 dju­pa an­de­tag.

Det är lätt att bö­ja knä­na i nedåt­gå­en­de hund. För­sök att tryc­ka bort gol­vet ge­nom hän­der och hä­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.