NY­BÖR­JA­RE

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

1 Kor­rekt tek­nik trum­far allt. Kon­cen­tre­ra dig på att gö­ra öv­ning­ar­na kor­rekt, in­te att gö­ra så många repetitioner som möj­ligt.

2 Bränn in­te allt krut på en gång. Sätt ett re­a­lis­tiskt mål för varje övning och för­sök nå det un­der varje varv.

3 Gå till näs­ta sta­tion när du nått ditt mål, även om du har tid kvar.

4 Håll me­di­cin­bol­len över ax­el­höjd hela tiden när du kas­tar. Då spa­rar du ener­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.