AL­CA­RAZ BÄS­TA GREJ FÖR MO­TI­VA­TION

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Fran

Fran är ett van­ligt cross­fit­pro­gram som be­står av tre ef­ter­föl­jan­de set av över­stö­tar och chins (till hö­ger). ”Öv­ning­en förbränner enormt myc­ket och mot­sva­rar en 800 meter lång kon­di­tions­sträc­ka på max­i­mal in­ten­si­tet”, säger Douglas Chap­man, cer­ti­fi­e­rad tränare i tyngd­lyft­ning och cross­fit.

GÖR SÅ HÄR:

Väx­la mellan att gö­ra över­stö­tar och chins i 3 set, med mins­ta möj­li­ga vi­la.

Set 1: 21 repetitioner

Set 2: 15 repetitioner

Set 3: 9 repetitioner

PO­ÄNG

Tid det tar att ge­nom­fö­ra. Allt un­der 5 mi­nu­ter an­ses som myc­ket bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.