400 Meter löp­ning

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Spring ett varv runt en ba­na el­ler spring 400 meter på ett löp­band. Kom ihåg att du mås­te gö­ra to­talt tre run­dor för att full­föl­ja He­len, så gå in­te ut för hårt. ”För de fles­ta pas­sar det bra att springa i sam­ma tem­po som de ha­de haft på en tre­kilo­me­ters­sträc­ka”, säger fri­id­rotts­trä­na­ren Adam St. Pi­er­re på tra­in­right. com. An­vänd ar­mar­na på rätt sätt ge­nom att pla­ce­ra arm­bå­gar­na rakt bakom ax­lar­na. Sväng in­te för långt fram med ar­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.