Chins

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Hop­pa upp och grep­pa tag i en trä­nings­stång i ett över­hands­grepp med hän­der­na cir­ka ax­el­brett isär. Dra upp krop­pen tills ha­kan är över stång­en. Sänk krop­pen tills ar­mar­na är helt ut­sträck­ta. Uppre­pa öv­ning­en. Om du har pro­blem med att full­föl­ja se­tet kan du im­pro­vi­se­ra med att gö­ra ne­ga­ti­va chins tre gånger i vec­kan: Kom upp med krop­pen över stång­en och sänk se­dan lång­samt ner. Gör 3 set med 12 repetitioner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.