NY­BÖR­JA­RE

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

1 ”Det förs­ta må­let du bör ha i den här öv­ning­en är att full­föl­ja den ut­an att vi­la”, säger tränare Ber­ge­ron. ”Du ska allt­så hit­ta en ni­vå som är utmanande, men sam­ti­digt in­te tuf­fa­re än att du kla­rar den ut­an att be­hö­va pa­u­sa mellan se­ten.”

2 Du kan förbättra din tid på 400 meter ge­nom att sprin­ta kor­ta­re di­stan­ser. ”Kör någ­ra pass där du spring­er 100, 200 och 300 meter och vilar mellan in­ter­val­ler­na”, säger Bai­ley.

3 Om kett­le­bellöv­ning­en sin­kar dig el­ler tving­ar dig att vi­la bör du mins­ka vik­ten.

4 Om 3 set med 12 chins blir för tufft kan du gö­ra chins med band el­ler om­vänd rodd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.