AVANCERAT

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

1 Öka din ae­ro­ba uthållighet ge­nom att springa läng­re di­stan­ser på 600, 800 och 1 000 meter. Vi­la mellan in­ter­val­ler­na tills du häm­tat an­dan. ”Ju bätt­re form du är i, desto snab­ba­re kom­mer du att åter­häm­ta dig mellan in­ter­val­ler­na”, säger Ber­ge­ron.

2 Du kan förbättra din tid på 400 meter ge­nom att sprin­ta kor­ta­re di­stan­ser. Kör 2– 3 pass med sju styc­ken 200 me­ters sprin­ter med en minut vi­la emellan. Det bor­de gö­ra su­sen.

3 Varje re­pe­ti­tion av kett­le­bellsving av­slu­tas med att lå­sa arm­bå­gar­na över hu­vu­det. Du kan dock öka tem­pot ge­nom att bö­ja ar­mar­na en aning på top­pen av varje re­pe­ti­tion. ”Då får kett­le­bel­len en kor­ta­re bå­ge”, säger Ber­ge­ron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.