11/ Sprin­ta tryggt med den­na ru­tin

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

PA­RI­SI SPEED SCHOOL, NATIONWIDE

De fles­ta vill gärna springa snab­ba­re än gran­nen.

”Men öka be­last­ning­en grad­vis”, säger grun­da­ren av Speed School, Bill Pa­ri­si. Öka has­tig­he­ten och stig­ning­en på löp­ban­det grad­vis, tills du når en ni­vå du ba­ra kan hål­la i 20–30 se­kun­der. Gå el­ler jog­ga se­dan i 1–3 mi­nu­ter och uppre­pa öv­ning­en. Gör 2–3 sprin­ter de förs­ta gång­er­na och öka se­dan grad­vis till 8–12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.