12/ Låt gruppen pres­sa dig hårt

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

SOULCYCLE, NATIONWIDE

I många stä­der finns många oli­ka trä­ningscen­ter, för yo­ga, cyk­ling, löp­ning, box­ning och till och med po­le dan­ci­ng. Var­för väl­jer vis­sa des­sa stäl­len? Ef­tersom de vill ha en ge­men­skap. ”Grup­per pres­sar dig att pre­ste­ra bätt­re än när du är en­sam”, säger Ro­bert Pendil­la, Soulcycle-in­struk­tör. Mu­si­ken gör också skill­nad. ”Hit­ta en låt som in­spi­re­rar dig och ge allt!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.